Prvá Bratislavská Pekárenská
koncern AGROFERT
etická linka AGFK
Email
Telefon
Informácie k cookies
02/60 10 10 75, 02/60 10 10 76,
02/68 20 83 44, 02/68 20 83 42, 0907 750 123
Názov projektu: Podpora inovácie výroby v spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s.   

Hlavný cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. prostredníctvom znižovania výrobných nákladov a súčasného rozšírenia existujúcej kapacity výroby.

Výsledok projektu: 
1.Rozšírenie súčasnej kapacity výroby modernizáciou časti výrobného procesu o 30%.
2.Zníženie výrobných nákladov spoločnosti.
3.Zníženie podielu neštandardných výrobkov zavedením nových deličiek.
4.Zvýšenie efektivity výroby a rozšírenie sortimentu balených výrobkov zavedením baliaceho zariadenia na balenie jemného pečiva.

Projekt je spolufinancovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk  www.apa.sk

Podpora inovácie výroby v spoločnosti PRVÁ BRATISLAVSKÁ PEKÁRENSKÁ a.s. k stiahnutiu.